Test - Szkoła Podstawowa

W pytaniach w  należy wybrać tylko jedną poprawną odpowiedź.

                                                                                                                Życzymy powodzenia!

1 / 15

Najważniejszy akt prawny w hierarchii źródeł prawa w Polsce to:

2 / 15

Żądanie wszczęcia procesu i rozpoznania sprawy, które powód kieruje do sądu w formie pisma nazywamy:

3 / 15

Pani Anna Kowalska jest niezadowolona z postanowienia jakie zapadło w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości (postępowanie cywilne nieprocesowe), w której jest stroną postępowania. Pani Anna może złożyć:

4 / 15

Jaki kolor żabotu przy todze nosi prokurator?

5 / 15

Aby sprzedać dom lub potwierdzić własnoręczność podpisu powinieneś udać się do...

6 / 15

Czy urzędowym strojem prawnika jest toga?

7 / 15

Pan Paweł składa wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po swojej babci. Pan Paweł jest:

8 / 15

Ania chce zamieścić na portalu społecznościowym swoje zdjęcie z wycieczki na którym stoi z wychowawczynią. Czy musi prosić o zgodę nauczycielki?

9 / 15

Zdolność prawną ma:

10 / 15

Od którego wieku ponosi odpowiedzialność karną na podstawie kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń (jak tak zwani dorośli)?

11 / 15

Jeśli w umowie wymienione są załączniki:

12 / 15

W przypadku zakupów internetowych możliwe jest odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny w terminie:

13 / 15

Samorząd uczniowski to:

14 / 15

Nauka jest obowiązkowa do:

15 / 15

W ustawie będącej kodeksem artykuły dzielą się:

Twój wynik to

Średni wynik to 74%

0%

Test - Szkoła średnia

W pytaniach w  należy wybrać tylko jedną poprawną odpowiedź.

                                                                                                                Życzymy powodzenia!

1 / 16

Preambuła aktu normatywnego:

2 / 16

Postępowanie procesowe kończy się:

3 / 16

Samorząd uczniowski to:

4 / 16

Nauka jest obowiązkowa do:

5 / 16

Zawarcie umowy sprzedaży lub najmu, zobowiązań majątkowych, spadków wchodzi w zakres prawa:

6 / 16

Co do zasady, odpowiedzialność karną ponosi się od ukończenia:

7 / 16

Zabronione jest zatrudnianie osoby, która:

8 / 16

Kto to jest młodociany?

9 / 16

Kodeks pracy reguluje:

10 / 16

Kodeks pracy reguluje:

11 / 16

Przez ile lat od wydania towaru kupującemu sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi?

12 / 16

Karą za wykroczenie jest:

13 / 16

Prawo rodzinne jest częścią którego prawa?

14 / 16

Kiedy osoba fizyczna zdobywa zdolność prawną?

15 / 16

Który z zawodów prawniczych nazywany jest inaczej oskarżycielem publicznym?

16 / 16

Najważniejszy akt prawny w hierarchii źródeł prawa w Polsce to:

Twój wynik to

Średni wynik to 75%

0%