Zatrzymanie

Przepisy Kodeku Postępowanie Karnego określają, że zatrzymanego należy zwolnić, gdyustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli…