Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Przeworskiego

W Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbył się „Konkurs wiedzy prawnej Powiatu Przeworskiego” zrealizowany przez Pasieka – Fundacja Rozwoju i Wsparcia pod patronatem Starosty Przeworskiego Bogusław Urban.
🔹 Uczestników – uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu I Liceum Ogólnokształcące, ZSZ Przeworsk, Zespół Szkół w Kańczudze – powitał Wicestarosta Jacek Kierepka.
🔹 Celem konkursów jest zachęcanie młodzieży do poszerzania swojej wiedzy w zakresie prawa oraz inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi.
🔹 Laureaci dwóch pierwszych miejsc otrzymali elektroniczne opaski sportowe, zaś wszyscy uczestnicy materiały promocyjne Powiat Przeworski. Serdecznie gratulujemy!

Relacja za: Powiat Przeworski

ℹ Więcej informacji na stronie Powiatu Przeworskiego – kliknij tutaj.
 
Dziękujemy uczniom za trud włożony w przygotowania, Panu Staroście Powiatu Przeworskiego Bogusławowi Urban za wsparcie projektu, Panu Wicestaroście Jackowi Kierepka za wspaniałe przyjęcie, a także przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę.
Gratulujemy zwyciężcom !!!

Dodaj komentarz