Jeżeli potrzebujesz darmowej pomocy prawnej Þ możesz skorzystać  z Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Rzeszowa. Pomocy udzelają prawnicy, mediatorzy oraz doradcy obywatelscy. 

Pomoc udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Ogłoszenia

Formy pomocy
Formy udzielania pomocy

Nieodpłatna pomoc świadczona jest w formie stacjonarnej (bezpośrednio w punktach) oraz w wyznaczonych dyżurach w formie zdalnej (przez telefon).

Image is not available

Gdzie znajdę darmową pomoc?

Na czym polega darmowa pomoc?

Zapisy na porady

Przed skorzystanie z darmowej pomocy należy się wcześniej zapisać (zarejestrować):

– telefonicznie w Twoim starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (gdy miasto jest na prawach powiatu, tj. duże miasta posiadające Prezydenta Miasta),

– mailowo – jeżeli w Twoim urzędzie udostępniono taki mail do zapisów,

– elektronicznie: np.ms.gov.pl – dotyczy większości punktów pomocy.

Rejestracja

Zapisy na darmową poradę

Urząd Miasta Rzeszowa
tel. 1 77 88 99 00
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 17.00
email: pomocprawna@erzeszow.pl

Infolinia poradnicza

Informację o systemie, warunkach korzystania i zakresie świadczeń

"Pasieka" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia
tel. 730 312 959
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Najnowsze artykuły prawne

Animowane filmy edukacyjne

Zadanie publiczne z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Rzeszów

Poradniki Prawne