Jeżeli potrzebujesz darmowej pomocy prawnej, możesz skorzystać  z Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mieleckiego. Pomocy udzelają prawnicy, mediatorzy oraz doradcy obywatelscy. 

Pomoc udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Ogłoszenia

Formy pomocy
Formy udzielania pomocy

Na terenie Powiatu Mieleckiego nieodpłatna pomoc świadczona jest w formie stacjonarnej (bezpośrednio w punktach) oraz w formie zdalnej (m.in. przez telefon).

Image is not available

Gdzie znajdę darmową pomoc?

Na czym polega darmowa pomoc?

Zapisy na porady

Przed skorzystanie z darmowej pomocy należy się wcześniej zapisać (zarejestrować):

– telefonicznie w Twoim starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (gdy miasto jest na prawach powiatu, tj. duże miasta posiadające Prezydenta Miasta),

– mailowo – jeżeli w Twoim urzędzie udostępniono taki mail do zapisów,

– elektronicznie: np.ms.gov.pl – dotyczy większości punktów pomocy.

Rejestracja

Zapisy na darmową poradę

Starostwo Powiatu Mieleckiego
tel. 17 78 00 417, 17 78 00 413
poniedziałek: 7.30 - 16.30
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30
email: npp@powiat-mielecki.pl

Infolinia poradnicza

Informację o systemie, warunkach korzystania i zakresie świadczeń

"Pasieka" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia
tel. 730 312 959
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Najnowsze artykuły prawne

Animowane filmy edukacyjne

Zadanie publiczne z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Mielecki

Poradniki Prawne

Wzory pism prawnych

 

Poniżej znajdziesz pisma/formularze do pobrania związane z tematyką najczęściej poruszaną w obsługiwanych przez nas Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.