Jeżeli potrzebujesz darmowa pomocy prawnej, możesz skorzystać  z Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ełckiego. Pomocy udzelają prawnicy, mediatorzy oraz doradcy obywatelscy. 

Pomoc udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Ogłoszenia

Specjalizacje
Specjalizacje

Niektóre dyżury doradców posiadają specjalizacje w zakresie udzielanej pomocy.

Image is not available

Gdzie znajdę darmową pomoc?

Na czym polega darmowa pomoc?

Zapisy na porady

Przed skorzystanie z darmowej pomocy należy się wcześniej zapisać (zarejestrować):

– telefonicznie w Twoim starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (gdy miasto jest na prawach powiatu, tj. duże miasta posiadające Prezydenta Miasta),

– mailowo – jeżeli w Twoim urzędzie udostępniono taki mail do zapisów,

– elektronicznie: np.ms.gov.pl – dotyczy większości punktów pomocy.

Rejestracja

Zapisy na darmową poradę

Starostwo Powiatu Ełckiego
tel. 87 615-65-30
e-mail: npp@powiat.elk.pl
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Infolinia poradnicza

Informację o systemie, warunkach korzystania i zakresie świadczeń

"Pasieka" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia
tel. 730 312 959
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Najnowsze artykuły prawne

SENIOR W PRAWIE

Þ      Z okazji Dnia Praw Osób Starszych (15 czerwca),  poniżej udostępniamy materiały edukacyjne dla Seniorów! …

Animowane filmy edukacyjne

Zadanie publiczne z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Ełcki

Poradniki Prawne

Wzory pism prawnych

Poniżej znajdziesz pisma/formularze do pobrania związane z tematyką najczęściej poruszaną w obsługiwanych przez nas Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.