Fundacja Pasieka od początku swojego istnienia, tj. od 2012 r. organizuje zajęcia prawne w szkołach. Zajęcia realizowane są w różnej formie (szkolenia, prelekcje, warsztaty, wykłady) w zależności od koncepcji oraz potrzeb danej grupy odbiorców (uczniowie, rodzice, kadra pedagogiczna, seniorzy, ogół mieszkańców – wykłady otwarte).

Jeżeli jesteś przedstawicielem szkoły i chciałbyś skorzystać z działań realizowanych przez Fundację Pasieka, zapraszamy do kontaktu.

Skotaktuj się z nami

Informacje

Powiedzieli o nas