O fundacji


Ciągłe doskonalenie oraz praca nad relacjami, jakie zachodzą w życiu każdego z nas, niezależnie od wieku, płci, poglądów, wyznania, wykształcenia staje się rzeczą niezwykle istotną do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Ponieważ rodzina jest najbliższą i najważniejszą społecznością zajmuje ona szczególne miejsce w sercu każdego człowieka, celem Fundacji PASIEKA, jest niesienie wsparcia i pomocy we wszystkich ważnych chwilach życia każdego członka rodziny, począwszy od narodzin skończywszy na śmierci. Pragniemy, aby każdy, kto do nas trafi, skorzystał z oferty ciekawych szkoleń, które pozwolą rozwinąć serce i duszę. Otrzymał pomoc w zmaganiu się z trudnościami dnia codziennego związanego z kryzysami, rozstaniami, pożegnaniami. Jednocześnie, aby odnalazł miejsce gdzie znajdzie zrozumienie, wyrazi swe emocje, podzieli się radością życia, wiedzą, doświadczeniem, sukcesami z innymi.

Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju zarówno dorosłych jak i dzieci. Uważamy, że zarówno dzieciństwo jak i rodzicielstwo to niezwykle ważne kwestie, zależne od siebie, poddane nieustannym wzajemnym wpływom. Jesteśmy przekonani, że wsparcie dane rodzinie na każdym etapie jej rozwoju zapobiega i eliminuje dysfunkcje i patologie w jej rozwoju. Pragniemy stworzyć miejsce sprzyjające budowaniu relacji, powstawaniu więzi, miejsce spotkań rodziców z dziećmi, z innymi i ze sobą samym. Chcemy zbudować wyjątkową przestrzeń, inspirującą do naturalnej, spontanicznej zabawy, edukacji, profilaktyki, swobodnego rozwoju i odkrywania otaczającego świata. Niech to będzie miejsce, które uczy i wspiera, jak być wystarczająco dobrym rodzicem i dzieckiem – jak być dobrym człowiekiem. Pomożemy w sytuacjach trudnych i w odkrywaniu wciąż na nowo radości z bycia człowiekiem.

Marzymy, aby Fundacja PASIEKA stała się miejscem niezwykłym i niepowtarzalnym. Dążymy do tego, aby ta praktyka stawała się jak najbardziej popularna, aby jak najwięcej osób zrozumiało, jak ważna jest rodzina i dlaczego należy starannie pielęgnować więzi oraz relacje jakie się dzieją w jej wnętrzu.

Historia

Założenie fundacji "Pasieka" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia jako przyparafialnej organizacji przy klasztorze ojców Dominikanów parafii św. Jacka w Rzeszowie

- rozpoczęcie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla parafian,

- pierwsze warsztaty prawne dla uczniów ze szkół z terenu parafii oraz wykładów otwartych dla parafian,

2012
2013

Zespół ludzi pozytywnie myślących i chcących pomagać nieustannie rośnie, rozwijanie działalności

- świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla potrzebujących osób z terenu całego Rzeszowa,

- warsztaty prawne dla uczniów kilku szkół z terenu Miasta Rzeszowa,

Standaryzacja działań, zwiększanie zakresu działalności

- świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla wszystkich potrzebujących osób, którzy zgłaszają się do naszej siedziby w Rzeszowie,

- liczne warsztaty prawne dla uczniów szkół z terenu Miasta Rzeszowa,

- warsztaty prawne na zaproszenie klubów, parafii i wykłady otwarte,

2014
2015

Pierwszy dofinansowany projekt

- pierwszy wniosek na duży konkurs i i od razu w czołówce najlepszych - realizujemy projekt dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

- kontynuacja działalności realizowanej na podstawie wolontariatu,

Profilaktyka uzależnień i prowadzenie pierwszych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

- prowadzenie punktów pomocy prawnej w Rzeszowie, w Głogowie Małopolskim i w Łańcucie,

- opracowanie kompleksowego programu wspomagania placówek oświatowych w zakresie profilaktyki uzależnień,

- kontynuacja działań zakresu pomocy prawnej i warsztatów prawnych,

2016
2017

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

- Fundacja Pasieka prowadzi punty pomocy prawnej w Rzeszowie, w Łańcucie, w Markowej, w Żołyni, w Woli Małej, w Rakszawie i w Sanoku,

Dalsze rozwinięcie działalności w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

- Fundacja rozmija działalność dotyczącej pomocy prawnej na kolejne miasta i powiaty,

- objęcie programem profilaktyki uzależnień kolejnych placówek oświaty,

2018
2019

Prowadzenie 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Podkarpacia

- przeprowadzenie około 400 godzin warsztatów prawnych,

- realizacja programu profilaktyki uzależnień na terenie Województwa Podkarpackiego,

- organizacja licznych konkursów z wiedzy prawnej,

Prowadzenie 13 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Podkarpacia

- realizacja szeroko zakrojonych działań z zakresu edukacji prawnej pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty,

- wydanie pod szyldem Fundacji licznych artykułów i biuletynów prawnych w formie elektronicznej i papierowej,

- realizacja programu profilaktyki uzależnień na terenie Województwa Podkarpackiego, współpracuje z nami już 97 szkół (pełna lista szkół w zakładce "Profilaktyka uzależnień" oraz "Wesprzyj nas")

- organizacja licznych konkursów z wiedzy prawnej z cennymi nagrodami, popularność przekracza nasze najśmielsze oczekiwania, niezbędne okazuje się wprowadzenie etapu wstępnego - rywalizacja wewnątrzszkolna

- organizacja dużego badania statystycznego dotyczącego zachowań rzeszowskiej młodzieży, autorem jest prof. Eugeniusz Moczuk z Politechniki Rzeszowskiej,

- organizacja serii prelekcji dla kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki uzależnień z udziałem najlepszych specjalistów z regionu,

- wydanie publikacji prof. Eugeniusza Moczuka z Politechniki Rzeszowskiej pt. Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych

2020
2021

Prowadzenie 13 Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

- ponad 40 artykułów i biuletynów prawnych,
- ponad 130 godzin szkoleń prawnych,
- 11 Powiatowych oraz 2 Miejskie konkursy z wiedzy prawnej m.in. pod
patronatem Podkarpackiego Kuratora wiaty w Rzeszowie,
pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie Informator
prawny dla młodzieży wydrukowany w ponad 1000 egzemplarzach,
- ponadto dodatkowe 4 zadania publiczne z zakresu edukacji prawnej,
których efektem było m.in.: 232 godziny zajęć z zakresu prawa,
przeszkolenie 1.400 osób z różnych grup społecznych i zawodowych

Prowadzenie 16 Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

- ponadto dodatkowe 5 zadań publicznych z zakresu edukacji prawnej

2022

Zarząd fundacji

Prezes Zarządu

Karol Grześkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Dorota Wiat

Sprawozdania

Z najwyższą troską dbamy o pełną przejrzystość naszej działalności.
Dlatego uczyniliśmy starania o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku
Publicznego oraz publikujemy na naszej stronie wszystkie sprawozdania z
naszej działalności. Dzięki temu nie tylko powołane do tego instytucje,
ale dosłownie każdy może sprawdzić naszą wiarygodność.

Wszystkie sprawozdania umieszczamy także na oficjalnej stronie
Narodowego Instytutu Wolności https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/
Aby nas wyszukać wystarczy wpisać np. nasz KRS 0000407341.

Powiedzieli o nas

Zarzecze

„Zajęcia zostały przeprowadzone w bardzo ciekawy sposób, dzięki czemu wyposażyły uczniów wiedzę potrzebna w życiu.
Omawiane treści zostały przekazane w sposób przystępny i zrozumiały.
Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić fundację Pasieka – Fundację Rozwoju i Wsparcia
jako kompetentnego partnera w realizacji przedmiotowych zajęć dla młodzieży”

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

Dyrektor Bogusław Bąk

Sanok

„Spotkania z prawnikiem cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.
Prowadzone w bardzo ciekawy i przystępny dla uczniów sposób, spowodowały aktywny udział w zajęciach.
Trener przekazując omawiane treści był otwarty i gotowy do wyjaśniania problemów i wątpliwości uczniów.
Efektem tych spotkań był udział młodzieży w konkursie wiedzy prawnej,
gdzie mogli wykazać się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w trakcie warsztatów.”

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku

Dyrektor Robert Rybka

Rzeszów

„Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z fundacją Pasieka – Fundacja Rozwoju i Wsparcia
w zakresie organizacji warsztatów prawnych i konkursu wiedzy prawnej.
Prowadzący poprzez zastosowanie różnorodnych metod warsztatowych potrafił zmusić uczniów do refleksji nad własnym zachowaniem.
Prowadzący dostosował program do specyfiki i wymagań naszej młodzieży,
dużo praktycznych przykładów sprawiło, że cieszyły się one zainteresowaniem i uznaniem uczestników.”

Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie

Dyrektor Irena Baran

Przeworsk

„Zajęcia realizowane w naszej szkole cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Dziękujemy za wsparcie w działaniach profilaktycznych.
Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.”

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku

Dyrektor Krzysztof Dyrkacz

Łańcut

„Zaproponowane przez Fundację Pasieka zajęcia są przedstawione w bardzo
ciekawy sposób i wyposażają uczniów w wiedzę potrzebną w życiu. Trener
przekazywał młodzieży omawiane treści w sposób przystępny i zrozumiały,
cechowała go otwartość, gotowość do wyjaśnienia problemów oraz
wątpliwości jakie pojawiły się w trakcie szkolenia. W przyszłości
chętnie skorzystamy z usług Fundacji w zakresie realizacji szkoleń dla
uczniów, nauczycieli oraz rodziców.”

I Liceum Ogólnokształcące im.Henryka Sienkiewicza w Łańcucie

Dyrektor Robert Szura

Brzozów

„Rekomenduję współpracę z Fundacją Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” jako
wiarygodnego i odpowiedzianego Partnera. Współpraca naszej szkoły
z Fundacją trwa już 2 lata i polega na przeprowadzaniu bezpłatnych szkoleń
prawniczych oraz konkursów dla uczniów, które ułatwiły młodzieży
podjęcie decyzji związanej z wyborem kierunku studiów. Prowadzone
zajęcia charakteryzował merytoryczny przekaz, innowacyjne metody
nauczania oraz przyjazna twórcza atmosfera wynikająca z osobowości
prowadzących.”

I Liceum Ogólnokształcące im.Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie

Dyrektor Dorota Kamińska

Media o nas