Rzeszowski Panel Klimatyczny

Z satysfakcją informujemy, że Prezes Zarządu Fundacji Pasieka – adwokat Karol Grześkiewicz, został członkiem Zespołu Monitorującego Rzeszowski Panel Klimatyczny.

Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę jak ważny jest klimat zarówno dla nas już teraz, jak także dla naszych dzieci i następnych pokoleń. Dumnie jesteśmy, że nasz przedstawiciel bierze udział w tak ważnych pracach Miasta Rzeszowa.

Jednoczesnie – Mieszkańcy Rzeszowa – bądźcie czujni 😊🙃-  w najbliższym czasie nastąpi losowanie mieszkańców/panelistów do udziału w Rzeszowskim Panelu Klimatycznym. Zabieg ten ma na celu powszechny udział przedstawicieli wszystkich osiedli i grup wiekowych w pracach zespołu, w tym zabranie głosu w sprawie przyszłych działaniach Urzędu Miasta dotyczących ochrony naszego klimatu.