Decyzja o nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym w świetle przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

  • Post author:
  • Post category:Prawo
  • Post last modified:27 lutego, 2022

Przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, w odniesieniu do świadczeń rodzinnych (także i świadczenia wychowawczego), mają zastosowanie w sytuacji, gdy rodzic…

Czytaj dalejDecyzja o nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym w świetle przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego