Decyzja o nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym w świetle przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, w odniesieniu do świadczeń rodzinnych (także i świadczenia wychowawczego), mają zastosowanie w sytuacji, gdy rodzic…

Czytaj dalejDecyzja o nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym w świetle przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Skarga Pauliańska – narzędzie ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

  • Post author:
  • Post category:Prawo
  • Post last modified:11 listopada, 2021

Skarga Pauliańska jest szczególnym rodzajem ochrony wierzyciela przed nielojalnym zachowaniem dłużnika, który działając ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela wyzbywa się majątku na…

Czytaj dalejSkarga Pauliańska – narzędzie ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Warunki wytoczenia powództwa o zwrot nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość

  • Post author:
  • Post category:Prawo
  • Post last modified:9 listopada, 2021

Dokonywanie nakładów na nieruchomość będącą cudzą własnością najczęściej wynika z faktu zamieszkania przez małżonków, po zawarciu związku małżeńskiego, w domu należącym…

Czytaj dalejWarunki wytoczenia powództwa o zwrot nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość

Roszczenie o zachowek w sytuacji kiedy scheda spadkowa jest zerowa lub znikoma skutkiem darowizn dokonanych przez spadkodawcę za życia

  • Post author:
  • Post category:Prawo
  • Post last modified:6 listopada, 2021

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, która co do zasady może zostać uruchomiona w przypadku sporządzenia testamentu przez spadkodawcę i przekazania majątku…

Czytaj dalejRoszczenie o zachowek w sytuacji kiedy scheda spadkowa jest zerowa lub znikoma skutkiem darowizn dokonanych przez spadkodawcę za życia