Fundacja Pasieka realizuje wiele działań z zakresu edukacji prawnej zarówno nakierunkowanych na tzw. pracę u podstaw poprzez dotarcie z najważniejszymi informacjami w danej dziedzinie do jak najszerszej gamy odbiorców (np. zajęcia dla uczniów, animowane filmiki edukacyjne), jak również wyspecjalizowanych tematycznie skierowanych do konkretnych grup społecznych i zawodowych (kadra pedagogiczna).

 

Quizy Edukacyjne

Test - Szkoła Podstawowa

W pytaniach w  należy wybrać tylko jedną poprawną odpowiedź.

                                                                                                                Życzymy powodzenia!

1 / 15

Najważniejszy akt prawny w hierarchii źródeł prawa w Polsce to:

2 / 15

Żądanie wszczęcia procesu i rozpoznania sprawy, które powód kieruje do sądu w formie pisma nazywamy:

3 / 15

Pani Anna Kowalska jest niezadowolona z postanowienia jakie zapadło w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości (postępowanie cywilne nieprocesowe), w której jest stroną postępowania. Pani Anna może złożyć:

4 / 15

Jaki kolor żabotu przy todze nosi prokurator?

5 / 15

Aby sprzedać dom lub potwierdzić własnoręczność podpisu powinieneś udać się do...

6 / 15

Czy urzędowym strojem prawnika jest toga?

7 / 15

Pan Paweł składa wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po swojej babci. Pan Paweł jest:

8 / 15

Ania chce zamieścić na portalu społecznościowym swoje zdjęcie z wycieczki na którym stoi z wychowawczynią. Czy musi prosić o zgodę nauczycielki?

9 / 15

Zdolność prawną ma:

10 / 15

Od którego wieku ponosi odpowiedzialność karną na podstawie kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń (jak tak zwani dorośli)?

11 / 15

Jeśli w umowie wymienione są załączniki:

12 / 15

W przypadku zakupów internetowych możliwe jest odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny w terminie:

13 / 15

Samorząd uczniowski to:

14 / 15

Nauka jest obowiązkowa do:

15 / 15

W ustawie będącej kodeksem artykuły dzielą się:

Twój wynik to

Średni wynik to 74%

0%

Test - Szkoła średnia

W pytaniach w  należy wybrać tylko jedną poprawną odpowiedź.

                                                                                                                Życzymy powodzenia!

1 / 16

Preambuła aktu normatywnego:

2 / 16

Postępowanie procesowe kończy się:

3 / 16

Samorząd uczniowski to:

4 / 16

Nauka jest obowiązkowa do:

5 / 16

Zawarcie umowy sprzedaży lub najmu, zobowiązań majątkowych, spadków wchodzi w zakres prawa:

6 / 16

Co do zasady, odpowiedzialność karną ponosi się od ukończenia:

7 / 16

Zabronione jest zatrudnianie osoby, która:

8 / 16

Kto to jest młodociany?

9 / 16

Kodeks pracy reguluje:

10 / 16

Kodeks pracy reguluje:

11 / 16

Przez ile lat od wydania towaru kupującemu sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi?

12 / 16

Karą za wykroczenie jest:

13 / 16

Prawo rodzinne jest częścią którego prawa?

14 / 16

Kiedy osoba fizyczna zdobywa zdolność prawną?

15 / 16

Który z zawodów prawniczych nazywany jest inaczej oskarżycielem publicznym?

16 / 16

Najważniejszy akt prawny w hierarchii źródeł prawa w Polsce to:

Twój wynik to

Średni wynik to 75%

0%

Filmy Edukacyjne

Najnowsze artykuły prawne

SENIOR W PRAWIE

Þ      Z okazji Dnia Praw Osób Starszych (15 czerwca),  poniżej udostępniamy materiały edukacyjne dla Seniorów! …

Wybory samorządowe

Gorąco zachęcamy do decydowania o przyszłości swoich małych ojczyzn, tj. samorządów:miast, gmin, powiatów i województw.…

Informacje

Warsztaty dla uczniów

Fundacja Pasieka realizuje warsztaty prawne dla uczniów jako działania z zakresu profilaktyki uzależnień. Specjaliści rozmawiają…

 

Zajęcia prawne

Fundacja Pasieka od początku swojego istnienia, tj. od 2012 r. organizuje zajęcia prawne w różnej formie (szkolenia, prelekcje, warsztaty, wykłady) w zależności od koncepcji oraz potrzeb danej grupy odbiorców (uczniowie, rodzice, kadra pedagogiczna, seniorzy, ogół mieszkańców – wykłady otwarte).

Dotychczas w ramach organizacji zajęć dla uczniów, rodziców lub kadry pedagogicznej współpracowaliśmy z następującymi szkołami:

 

Szkoły w Polsce (oprócz Miasta Rzeszów):

 • Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim,
 • Zespół Szkół nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie,
 • Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie,
 • Zespół Szkół nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie,
 • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Małopolskim,
 • Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Zespołu Szkół nr 2,
 • Zespół Szkół nr 1 w Kolbuszowej,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sanoku,
 • Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku,
 • I Liceum im. Komisji Edukacji Naukowej w Sanoku,
 • Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Sanoku,
 • Zespół Szkół nr 1 w Sanoku,
 • Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim,
 • Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku,
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku,
 • Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu,
 • Zespół Szkół w Kańczudze,
 • Zespół Szkół w Sieniawie,
 • Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie,
 • Zespół Szkół w Tyczynie,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie,
 • Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy,
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II,
 • Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.,
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sedziszowie Młp.,
 • Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach,
 • Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie,
 • Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie,
 • Zespół Szkół w Czudcu,
 • Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku,
 • Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku,
 • Zespół Szkół Leśnych w Lesku,
 •  
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 we Włodawie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 • Zespół Szkół Ogólnokształących nr 5 w Lublinie
 • Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych
 • Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim
 • II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
 • Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim
 • Zespół Szkół w Siemiatyczach
 • Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie
 • Zespół Szkół Rolniczych im. W .Witosa w Ostrożanach
 • Zespół Szkół w Dowspudzie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
 • Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
 • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
 • Zespół Szkół Technicznych w Olecku
 • Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
 • XV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
 • Branżowa Szkoła Handlowa I stopnia w Lublinie
 • Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Lublinie
 • Szkoła Policealna nr 6 w Lublinie
 • Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie
 • XII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
 • Branż. Szk. Spożyw.I i II stopnia w Lublinie
 • Tech. Chemiczne w Lublinie
 • Tech. Przemysłu Spożywczego w Lublinie
 • Szk. Policealna nr 4 w Lublinie
 • Centrum Kształ. Zaw. Nr2 w Lublinie
 • Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
 • Branżowa Szkoła Transportowo-Komunikacyjna I stopnia w Lublinie
 • Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Lublinie
 • Bursa Szkolna nr 7 w Lublinie
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
 • Zespół Szkół Ogólnokształacących nr 5 w Lublinie
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
 • Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
 • X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Lublinie
 • Branżowa Szkoła Elektroniczna I stopnia w Lublinie
 • Technikum Elektroniczne im Obrońców Lublina 1939 roku w Lublinie
 • Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie
 • XII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
 • Branż. Szk. Spożyw.I i II stopnia w Lublinie
 • Tech. Chemiczne w Lublinie
 • Tech. Przemysłu Spożywczego w Lublinie
 • Szk. Policealna nr 4 w Lublinie
 • Centrum Kształ. Zaw. Nr2 w Lublinie
 • XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie

Szkoły w Rzeszowie:

 • I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
 • II Liceum Ogólnokształcące
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • VIII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego,
 • IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi
 • Zespół Szkół Sportowych
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
 • Zespół Szkół nr 1,
 • Zespół Szkół Nr 2
 • Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie
 • Zespół Szkół Ekonomicznych
 • Zespół Szkół Elektronicznych
 • Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie,
 • Zespół Szkół Gospodarczych,
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie
 • Centrum Kształcenia Zawodowego
 • Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie,
 • Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie
 • Zespół Szkół Technicznych
 • Zespół Szkół Im. UNICEF
 • Zespół Szkół Muzycznych Nr 1
 • Zespół Szkół Muzycznych Nr 2
 • Zespół Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 3
 • Szkoła Podstawowa nr 4
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Rzeszowie
 • Szkoła Podstawowa nr 6
 • Szkoła Podstawowa nr 7
 • Szkoła Podstawowa nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 9
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 11
 • Szkoła Podstawowa nr 12
 • Szkoła Podstawowa nr 13
 • Szkoła Podstawowa nr 14
 • Szkoła Podstawowa nr 15
 • Szkoła Podstawowa nr 16
 • Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Szkoła Podstawowa nr 18
 • Szkoła Podstawowa nr 19
 • Szkoła Podstawowa nr 20
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Armii Krajowej
 • Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Szkoła Podstawowa Nr 23
 • Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Rudolfa Aurigi
 • Szkoła Podstawowa nr 25
 • Szkoła Podstawowa nr 26
 • Szkoła Podstawowa nr 27
 • Szkoła Podstawowa Nr 28 im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie
 • Szkoła Podstawowa Nr 29
 • Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 34

Powiedzieli o nas

Zarzecze

„Zajęcia zostały przeprowadzone w bardzo ciekawy sposób, dzięki czemu wyposażyły uczniów wiedzę potrzebna w życiu.
Omawiane treści zostały przekazane w sposób przystępny i zrozumiały.
Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić fundację Pasieka – Fundację Rozwoju i Wsparcia
jako kompetentnego partnera w realizacji przedmiotowych zajęć dla młodzieży”

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

Dyrektor Bogusław Bąk

Sanok

„Spotkania z prawnikiem cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.
Prowadzone w bardzo ciekawy i przystępny dla uczniów sposób, spowodowały aktywny udział w zajęciach.
Trener przekazując omawiane treści był otwarty i gotowy do wyjaśniania problemów i wątpliwości uczniów.
Efektem tych spotkań był udział młodzieży w konkursie wiedzy prawnej,
gdzie mogli wykazać się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w trakcie warsztatów.”

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku

Dyrektor Robert Rybka

Rzeszów

„Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z fundacją Pasieka – Fundacja Rozwoju i Wsparcia
w zakresie organizacji warsztatów prawnych i konkursu wiedzy prawnej.
Prowadzący poprzez zastosowanie różnorodnych metod warsztatowych potrafił zmusić uczniów do refleksji nad własnym zachowaniem.
Prowadzący dostosował program do specyfiki i wymagań naszej młodzieży,
dużo praktycznych przykładów sprawiło, że cieszyły się one zainteresowaniem i uznaniem uczestników.”

Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie

Dyrektor Irena Baran

Przeworsk

„Zajęcia realizowane w naszej szkole cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Dziękujemy za wsparcie w działaniach profilaktycznych.
Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.”

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku

Dyrektor Krzysztof Dyrkacz

Łańcut

„Zaproponowane przez Fundację Pasieka zajęcia są przedstawione w bardzo
ciekawy sposób i wyposażają uczniów w wiedzę potrzebną w życiu. Trener
przekazywał młodzieży omawiane treści w sposób przystępny i zrozumiały,
cechowała go otwartość, gotowość do wyjaśnienia problemów oraz
wątpliwości jakie pojawiły się w trakcie szkolenia. W przyszłości
chętnie skorzystamy z usług Fundacji w zakresie realizacji szkoleń dla
uczniów, nauczycieli oraz rodziców.”

I Liceum Ogólnokształcące im.Henryka Sienkiewicza w Łańcucie

Dyrektor Robert Szura

Brzozów

„Rekomenduję współpracę z Fundacją Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” jako
wiarygodnego i odpowiedzianego Partnera. Współpraca naszej szkoły
z Fundacją trwa już 2 lata i polega na przeprowadzaniu bezpłatnych szkoleń
prawniczych oraz konkursów dla uczniów, które ułatwiły młodzieży
podjęcie decyzji związanej z wyborem kierunku studiów. Prowadzone
zajęcia charakteryzował merytoryczny przekaz, innowacyjne metody
nauczania oraz przyjazna twórcza atmosfera wynikająca z osobowości
prowadzących.”

I Liceum Ogólnokształcące im.Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie

Dyrektor Dorota Kamińska

Zaufali nam