W ramach realizacji zleconego zadania publicznego przez Miasto Rzeszów, zespół Fundacji Pasieka pod kierunkiem dr hab. Eugeniusza Moczuka, profesorem Politechniki Rzeszowskiej, przeprowadził jesienią 2020 r. badanie statystyczne dotyczące występowania zjawiska przemocy, używania środków psychoaktywnych oraz problemu uzależnień behawioralnych wśród uczniów rzeszowskich szkół.

Badanie statystyczne przeprowadzono na próbie 1091 uczniów z 9 szkół podstawowych oraz 9 szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Miasta Rzeszowa. Zarówno szkoły, jak również klasy zostali wybrani w drodze losowania.

Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas konferencji, która odbyła się w formie zdalnej 10 grudnia 2020 r. W konferencji wzięli udział przedstawiciele szkół z terenu Miasta Rzeszowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy i kadra pedagogiczna, przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa, przedstawiciel Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz przedstawiciele lokalnych mediów (Gazeta Codzienna Nowiny, Radio Via).

Konferencja została podzielona na dwa etapy:

  1. Podsumowanie badania statystycznego – autor badania oraz publikacji – dr hab. Eugeniusz Moczuk przybliżył zagadnienie zrealizowanego badania, dokonał podsumowania przeprowadzonych badań oraz analizy porównawczej z poprzednimi badaniami. Na koniec profesor PRz wskazał wnioski na przyszłość dla kadry pedagogicznej oraz Urzędu Miasta.
  2. Prelekcja dot. profilaktyki uzależnień – wystąpiło 4 prelegentów, którzy omówili zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień. Celem wystąpienia prelegentów było pogłębienie wiedzy kadry pedagogicznej w rzeszowskich szkołach dotyczącej profilaktyki uzależnień, w tym z zakresu odpowiedzialności prawnej, psychologii i terapeutyki.

W prelekcji wystąpiło 4 ekspertów:

  • funkcjonariusz Policji,
  • członek adwokatury,
  • psycholog i wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
  • psycholog i terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

Opracowany raport z przeprowadzonego badania pt. „Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych” został przygotowany w wersji elektronicznej oraz papierowej (500 szt.). Raport w wersji papierowej był kolportowany m.in. do Wydziału Zdrowia oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Rzeszowa oraz właściwych instytucji, m.in. Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie. Wersja elektroniczna raportu została bezpłatnie udostępniona na stronie internetowej Fundacji Pasieka www.fundacjapasieka.pl oraz jej profilu facebook. Artykuł zawierający publikację w wersji elektronicznej został otwarty 782 razy w ciągu miesiąca od chwili jego umieszczenia.

Badania dotyczące przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych są przeprowadzane w Rzeszowie co pięć lat – poprzednio w 2010 r. i 2015 r. Wszystkie dotychczasowe badania zostały przeprowadzone przez dr hab. Eugeniusza Moczuka.

Przeprowadzone zadanie publiczne jest elementem szerokiej współpracy Fundacji Pasieka prowadzonej m.in. z Miastem Rzeszowem, Województwem Podkarpackim, Powiatem Rzeszowskim, Powiatem Łańcuckim, Powiatem Przeworskim, Powiatem Brzozowskim, Powiatem Sanockim, Powiatem Strzyżowskim, Powiatem Dębickim, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi z terenu ww. JST, a także Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie.

Badania

Informacje

Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa

W ramach realizacji zleconego zadania publicznego, zespół Fundacji Pasieka we współpracy z dr hab. Eugeniuszem Moczukiem, profesorem Politechniki Rzeszowskiej, przeprowadził jesienią br. badanie statystyczne dotyczące występowania zjawiska przemocy, używania środków psychoaktywnych oraz problemu uzależnień behawioralnych wśród uczniów rzeszowskich szkół.

Powiedzieli o nas