W ramach realizacji zleconego zadania publicznego przez Miasto Rzeszów, zespół Fundacji Pasieka pod kierunkiem dr hab. Eugeniusza Moczuka, profesorem Politechniki Rzeszowskiej, przeprowadził jesienią 2020 r. badanie statystyczne dotyczące występowania zjawiska przemocy, używania środków psychoaktywnych oraz problemu uzależnień behawioralnych wśród uczniów rzeszowskich szkół.

Badanie statystyczne przeprowadzono na próbie 1091 uczniów z 9 szkół podstawowych oraz 9 szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Miasta Rzeszowa. Zarówno szkoły, jak również klasy zostali wybrani w drodze losowania.

Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas konferencji, która odbyła się w formie zdalnej 10 grudnia 2020 r. W konferencji wzięli udział przedstawiciele szkół z terenu Miasta Rzeszowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy i kadra pedagogiczna, przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa, przedstawiciel Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz przedstawiciele lokalnych mediów (Gazeta Codzienna Nowiny, Radio Via).

Konferencja została podzielona na dwa etapy:

  1. Podsumowanie badania statystycznego – autor badania oraz publikacji – dr hab. Eugeniusz Moczuk przybliżył zagadnienie zrealizowanego badania, dokonał podsumowania przeprowadzonych badań oraz analizy porównawczej z poprzednimi badaniami. Na koniec profesor PRz wskazał wnioski na przyszłość dla kadry pedagogicznej oraz Urzędu Miasta.
  2. Prelekcja dot. profilaktyki uzależnień – wystąpiło 4 prelegentów, którzy omówili zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień. Celem wystąpienia prelegentów było pogłębienie wiedzy kadry pedagogicznej w rzeszowskich szkołach dotyczącej profilaktyki uzależnień, w tym z zakresu odpowiedzialności prawnej, psychologii i terapeutyki.

W prelekcji wystąpiło 4 ekspertów:

  • funkcjonariusz Policji,
  • członek adwokatury,
  • psycholog i wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
  • psycholog i terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

Opracowany raport z przeprowadzonego badania pt. „Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych” został przygotowany w wersji elektronicznej oraz papierowej (500 szt.). Raport w wersji papierowej był kolportowany m.in. do Wydziału Zdrowia oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Rzeszowa oraz właściwych instytucji, m.in. Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie. Wersja elektroniczna raportu została bezpłatnie udostępniona na stronie internetowej Fundacji Pasieka www.fundacjapasieka.pl oraz jej profilu facebook. Artykuł zawierający publikację w wersji elektronicznej został otwarty 782 razy w ciągu miesiąca od chwili jego umieszczenia.

Badania dotyczące przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych są przeprowadzane w Rzeszowie co pięć lat – poprzednio w 2010 r. i 2015 r. Wszystkie dotychczasowe badania zostały przeprowadzone przez dr hab. Eugeniusza Moczuka.

Przeprowadzone zadanie publiczne jest elementem szerokiej współpracy Fundacji Pasieka prowadzonej m.in. z Miastem Rzeszowem, Województwem Podkarpackim, Powiatem Rzeszowskim, Powiatem Łańcuckim, Powiatem Przeworskim, Powiatem Brzozowskim, Powiatem Sanockim, Powiatem Strzyżowskim, Powiatem Dębickim, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi z terenu ww. JST, a także Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie.

Badania

Informacje

Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa

W ramach realizacji zleconego zadania publicznego, zespół Fundacji Pasieka we współpracy z dr hab. Eugeniuszem Moczukiem, profesorem Politechniki Rzeszowskiej, przeprowadził jesienią br. badanie statystyczne dotyczące występowania zjawiska przemocy, używania środków psychoaktywnych oraz problemu uzależnień behawioralnych wśród uczniów rzeszowskich szkół.

Powiedzieli o nas

Zarzecze

„Zajęcia zostały przeprowadzone w bardzo ciekawy sposób, dzięki czemu wyposażyły uczniów wiedzę potrzebna w życiu.
Omawiane treści zostały przekazane w sposób przystępny i zrozumiały.
Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić fundację Pasieka – Fundację Rozwoju i Wsparcia
jako kompetentnego partnera w realizacji przedmiotowych zajęć dla młodzieży”

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

Dyrektor Bogusław Bąk

Sanok

„Spotkania z prawnikiem cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.
Prowadzone w bardzo ciekawy i przystępny dla uczniów sposób, spowodowały aktywny udział w zajęciach.
Trener przekazując omawiane treści był otwarty i gotowy do wyjaśniania problemów i wątpliwości uczniów.
Efektem tych spotkań był udział młodzieży w konkursie wiedzy prawnej,
gdzie mogli wykazać się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w trakcie warsztatów.”

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku

Dyrektor Robert Rybka

Rzeszów

„Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z fundacją Pasieka – Fundacja Rozwoju i Wsparcia
w zakresie organizacji warsztatów prawnych i konkursu wiedzy prawnej.
Prowadzący poprzez zastosowanie różnorodnych metod warsztatowych potrafił zmusić uczniów do refleksji nad własnym zachowaniem.
Prowadzący dostosował program do specyfiki i wymagań naszej młodzieży,
dużo praktycznych przykładów sprawiło, że cieszyły się one zainteresowaniem i uznaniem uczestników.”

Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie

Dyrektor Irena Baran

Przeworsk

„Zajęcia realizowane w naszej szkole cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Dziękujemy za wsparcie w działaniach profilaktycznych.
Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.”

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku

Dyrektor Krzysztof Dyrkacz

Łańcut

„Zaproponowane przez Fundację Pasieka zajęcia są przedstawione w bardzo
ciekawy sposób i wyposażają uczniów w wiedzę potrzebną w życiu. Trener
przekazywał młodzieży omawiane treści w sposób przystępny i zrozumiały,
cechowała go otwartość, gotowość do wyjaśnienia problemów oraz
wątpliwości jakie pojawiły się w trakcie szkolenia. W przyszłości
chętnie skorzystamy z usług Fundacji w zakresie realizacji szkoleń dla
uczniów, nauczycieli oraz rodziców.”

I Liceum Ogólnokształcące im.Henryka Sienkiewicza w Łańcucie

Dyrektor Robert Szura

Brzozów

„Rekomenduję współpracę z Fundacją Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” jako
wiarygodnego i odpowiedzianego Partnera. Współpraca naszej szkoły
z Fundacją trwa już 2 lata i polega na przeprowadzaniu bezpłatnych szkoleń
prawniczych oraz konkursów dla uczniów, które ułatwiły młodzieży
podjęcie decyzji związanej z wyborem kierunku studiów. Prowadzone
zajęcia charakteryzował merytoryczny przekaz, innowacyjne metody
nauczania oraz przyjazna twórcza atmosfera wynikająca z osobowości
prowadzących.”

I Liceum Ogólnokształcące im.Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie

Dyrektor Dorota Kamińska