Bezpłatna pomoc prawna – Fundacja Pasieka w Radiu VIA

Adw. Karol Grześkiewicz – prezes Fundacji Pasieka wystąpił jako ekspert w audycji Radia VIA „Masz Prawo Wiedzieć”.  

Nasz przedstawiciel wyjaśniał kto może skorzystać z porad, i w jak szerokim zakresie zostanie udzielone wsparcie.

Zapraszamy do odsłuchania audycji na stronie internetowej Radia VIA:

https://radiovia.com.pl/aktualnosci/informacje-lokalne/bezplatna-pomoc-prawna