Dołącz do Fundacji Pasieka

„Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia prowadzi rekrutację do pracy w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku. Punkty działają na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Poszukujemy do współpracy:

  • adwokatów i radców prawnych
  • doradców obywatelskich – osoby, które ukończyły szkolenie na doradcę obywatelskiego lub są gotowe do uzyskania takich kwalifikacji w 2022r.
  • mediatorów

Warunki współpracy:

CZAS PRACY: uzależniony od przyjętej liczby dyżurów, w zakresie 1-5 dni w tygodniu (pon.-pt.), 4 godz. dziennie – umowa na cały 2023 r.

Każdy powiat oraz miasto na prawach powiatu – prowadzi harmonogram pracy swoich punktów nieodpłatnej pomocy. Co do zasady, harmonogramy są powtarzalne co roku, dlatego można sprawdzić informacje na temat lokalizacji punktów i harmonogramu pracy na stronach www tych jednostek.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: pełnienie osobiście dyżuru w punkcie zgodnie z harmonogramem w uzgodnionych terminach, udzielanie nieodpłatnej pomocy zgodnie z ustawą, posiadanie swojego laptopa (duża część punktów wyposażona jest w komputery), wprowadzenie „kart pomocy” do intuicyjnego systemu informatycznego z udzielonej pomocy, comiesięczne wysyłanie sprawozdania do starostwa/urzędu miasta.

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa zlecenia (rachunki) albo własna działalność gospodarcza (faktury).

WYNAGRODZENIE ryczałtowe miesięczne (nie odrabiamy świąt/dni wolnych, jeżeli wypadnie w dniu dyżuru, wynagrodzenie jest niezmienne) – przy założeniu 5 stałych dyżurów po 4 godz. dziennie = co do zasady 20 godz. co tydzień):

  • 4.550 zł brutto doradca obywatelski (20 godzin na tydzień), tj. 910 zł miesięcznie za 1 stały dyżur co tydzień,
  • 4.350 zł brutto adwokat, radca prawny, mediator (20 godzin na tydzień), tj. 870 zł miesięcznie za 1 stały dyżur co tydzień,

Przyjęta jest zasada mnożenia liczby stałych dyżurów przez wynagrodzenie ryczałtowe za 1 dzień stałęgo dyżuru co tydzień (np. 3 dyżury po 4 godz. co tydzień to dla doradcy obywatelskiego 3*910 zł = 2.730 zł brutto miesięcznie). Czasami istnieje możliwość objęcia nawet 2 dyżurów w jednym dniu, tj. 8 godzin dziennie, co uzależnione jest od harmonogramu punktów. Ilość udzielonych świadczeń nie wpływa na wysokość wynagrodzenia. 

W ramach współpracy do zrealizowania są zadania z zakresu edukacji prawnej.

Uwaga: W niektórych Punktach wynagrodzenie może być nieznacznie inne.

WARUNKI PRACY:

  • regularny comiesięczny przelew wynagrodzenia,
  • wyposażone biuro do pełnienia dyżuru,
  • intuicyjne w obsłudze oprogramowanie informatyczne do rejestracji świadczonej pomocy,
  • wsparcie organizacyjne i księgowe.

Aby zadeklarować chęć współpracy w 2023 r. – wypełnij formularz:Istnieje możliwość nawiązania współpracy z zespołem specjalistów (adwokatów, radców prawnych, doradców obywatelskich, mediatorów) na cały punkt lub kilka punktów.

Z przyjemnością odpowiemy na pytania dotyczące współpracy.

„Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Pl. Kilińskiego 2, 35-045 Rzeszów
tel. 730-312-959
koordynatorprawnikow@gmail.com

Skotaktuj Się Z Nami