Fundacja Pasieka posiada status Ogranizacji Pożytku Publicznego.

Wszystkie sprawozdania finansowe są ogólnodostępne dla każdego zainteresowanego na oficjalnych ministerialnych stronach internetowych.