Prezes Zarządu

Karol Grześkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Dorota Wiat