Powiat Łańcucki o działalności Fundacji Pasieka

Powiat Łańcucki informuje mieszkańców o działalności Fundacji Pasieka na terenie powiatu.

„Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia przeprowadziła na terenie Powiatu Łańcuckiego Powiatowy konkursy z wiedzy prawnej. Z uwagi na wymogi sanitarno-epidemiologiczne spowodowane stanem pandemii oraz potrzebę zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla uczestników, konkurs został przeprowadzony w formie zdalnej.

Konkurs został poprzedzony realizacją przez Fundację Pasieka serii warsztatów prawnych dla uczniów.

Więcej na stronie www.powiatlancut.pl