Obowiązki i uprawnienia świadka

W postępowaniu karnym praktycznie każdy może zostać świadkiem.

Kiedy otrzymujesz wezwanie na policję, lepiej jest się odpowiednio do tego przygotować. Z różnych przyczyn.

 

Adwokat Karol Grześkiewicz w przystępny sposób przedstawia najważniejsze informacje w tym zakresie.

 

Film zrealizowany przez Fundację Pasieka jako edukacja prawna społeczeństwa.