Podsumowanie szkoleń kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Fundacja Pasieka w okresie od 11.10.2021 r. do 15.12.2021 r. przeprowadziła specjalistyczne szkolenia dot. przemocy w rodzinie dedykowane dla kadry pedagogicznej z terenu Województwa Podkarpackiego.

 

Szkolenia miały na celu zwiększenia poziomu kompetencji przedstawicieli kadry pedagogicznej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług na terenie Województwa Podkarpackiego.

 

Przeprowadzono 2 szkolenia dla dwóch grup: nauczyciele z terenu Powiatu Rzeszowskiego oraz nauczyciele z terenu Powiatu Łańcuckiego. Szkolenia zostały przeprowadzone przez najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej oraz w prowadzeniu szkoleń i wykładów:

  • adwokat,
  • psycholog,
  • psychoterapeuta,
  • socjolog.

 

Dzięki realizacji wielogodzinnych szkoleń możliwe było pogłębienie wiedzy przedstawicieli oświaty, dotyczącej definiowania zjawiska przemocy w rodzinie, jego rozpoznawaniem, oraz metodami interweniowania w przypadkach jej wystąpienia i sposobami postępowania z jej ofiarami, jak również poznanie właściwych procedur postepowania zgodnych z zaktualnym stanem prawnym.

 

Projekt dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie