Warsztaty prawne dla uczniów w Rzeszowie

Fundacja Pasieka regularnie prowadzi zajęcia dla uczniów – dzisiaj adw. Karol Grześkiewicz realizował warsztaty prawne dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznym im. Władysława Andersa w Rzeszowie. Świetna atmosfera luźnej rozmowy sprzyja nie tylko atrkcyjności zajęć, ale także efektywnemu wykorzystaniu prezentowanych przykładów „tu i teraz” przez prowadzącego, a przez to realnemu angażowaniu uczniów w zajęcia.
 

 

Jak słusznie zauważył już wiele lat temu Benjamin Franklin:
„Powiedz mi, to zapomnę.
Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.”
 
Dziękujemy uczniom za aktywny udział w zajęciach.
 
Działania realizowane w ramach zadania publicznego finansowanego przez Miasto Rzeszów.