Politechnika Rzeszowska informuje o badaniu społecznym prowadzonym przez zespół Fundacji Pasieka

Politechnika Rzeszowska informuje o realizowanych badanich przez zespół Fundacji Pasieka pod kierunkiem prof. Eugeniusza Moczuka. Badania badania dotyczą problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.


W ramach zleconego zadania publicznego dr hab. Eugeniusz Moczuk, profesor Politechniki Rzeszowskiej wraz z zespołem Fundacji Pasieka przeprowadził jesienią 2020 r. badanie dotyczące występowania zjawiska przemocy, używania środków psychoaktywnych oraz problemu uzależnień behawioralnych wśród uczniów rzeszowskich szkół. Wyniki badań zebrane przez prof. Eugeniusza Moczuka w pracy Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych zostały opublikowane przez Fundację Pasieka.

Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie Politechniki Rzeszowskiej:
w.prz.edu.pl

 

Bezpośredni link do publikacji pt. Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.