Jeżeli potrzebujesz darmowej pomocy prawnej, możesz skorzystać  z Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sanockiego. Pomocy udzelają prawnicy, mediatorzy oraz doradcy obywatelscy. 

Pomoc udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Ogłoszenia

Specjalizacje
Specjalizacje

Niektóre dyżury doradców posiadają specjalizacje w zakresie udzielanej pomocy.

Image is not available

Gdzie znajdę darmową pomoc?

Na czym polega darmowa pomoc?

Zapisy na porady

Przed skorzystanie z darmowej pomocy należy się wcześniej zapisać (zarejestrować):

– telefonicznie w Twoim starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (gdy miasto jest na prawach powiatu, tj. duże miasta posiadające Prezydenta Miasta),

– mailowo – jeżeli w Twoim urzędzie udostępniono taki mail do zapisów,

– elektronicznie: np.ms.gov.pl – dotyczy większości punktów pomocy.

Rejestracja

Zapisy na darmową poradę

Starostwo Powiatu Leskiego
tel. 13 492 72 51, 13 469 71 24

Infolinia poradnicza

Informację o systemie, warunkach korzystania i zakresie świadczeń

"Pasieka" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia
tel. 730 312 959
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Najnowsze artykuły prawne

Animowane filmy edukacyjne

Zadanie publiczne z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Leski

Poradniki Prawne