Szkolenia prawne dla młodzieży

Fundacja Pasieka prowadzi duży cykl szkoleń prawnych dla uczniów.

Dotychczas w 2023 r. przeprowadziliśmy szkolenia w szkołach na terenie Powiatu Rzeszowskiego, Powiatu Strzyżowskigeo, Powiatu Brzozowskiego, Powiatu Przeworskiego oraz Miasta (na prawach powiatu) Rzeszów.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów co umożliwia uczniom swobodną wymianę swoich poglądów i spostrzeżeń z prowadzącym a także zadawanie pytań, także wykraczających poza program spotkania. Warsztatom z prawnikiem zawsze towarzyszy żywa dyskusja opatrzona autentycznymi przykładami z kancelarii prawnej. Dzięki temu umożliwia się uczestnikom nie tylko poznanie przepisów prawa ale także właściwe spojrzenie i przygotowuje argumentację w sytuacji zagrożenia i konieczności podjęcia właściwej decyzji.

Charakter spotkań polega na możliwie szerokim rozpowszechnieniu najważniejszych informacji prawnych dla młodzieży tak aby właściwie kształtować ich postawy obywatelskie.

Świetna atmosfera luźnej rozmowy sprzyja nie tylko atrakcyjności zajęć, ale także efektywnemu wykorzystaniu prezentowanych przykładów „tu i teraz” przez prowadzącego, a przez to realnemu angażowaniu uczniów w zajęcia.

 

Jak słusznie zauważył już wiele lat temu Benjamin Franklin:

„Powiedz mi, to zapomnę.

Naucz mnie, to może zapamiętam.

Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

Dziękujemy uczniom za aktywny udział w zajęciach.

 
Cieszymy się, że otrzymujemy od uczniów i nauczycieli bardzo pozoytywny feedback. Moytywuje nas to do dalszej pracy 🙂

 

Na zdjęciu adwokat Karol Grześkiewicz w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie – 6.03.2023 r.