Warsztaty dla uczniów – przeciwdziałanie uzależnieniom

W Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie odbywają się warsztaty dla uczniów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznych.

Świetna atmosfera rozmowy, burzy mózgów sprzyja nie tylko atrakcyjności zajęć, ale także efektywnemu wykorzystaniu prezentowanych przykładów „tu i teraz” przez prowadzącego, a przez to realnemu angażowaniu uczniów w zajęcia.

Uczniowie ZSE w Rzeszowie poprzez udział w warsztatach zwiększają swoją świadomość o prawnych skutkach kontaktów z substancjami psychoaktywnymi, o ogólnych zasadach ponoszenia przez osoby w ich wieku odpowiedzialności prawnej, a także o tym, że osoby w wieku szkolnym są szczególnie zagrożone ryzkiem wejścia w uzależnienie.

Działania realizowane w ramach zadania publicznego finansowanego przez Miasto Rzeszów.