Warsztaty dla uczniów

Fundacja Pasieka realizuje warsztaty prawne dla uczniów jako działania z zakresu profilaktyki uzależnień.

Specjaliści rozmawiają z uczniami w bardzo przystępnej formie o zagrożeniach płynących z rozpoczynianiu a później pogłębianiu kontaktów z substancjami psychoaktywnymi, zarówno tymi nielegalnymi jak narkotyki, dopalacze, jak także tymi nielegalnymi dla młodzieży niepełnoletniej, jak papierosy, alkohol, ale także uzależnieniami behawioralnymi, czyli uzależeniami od róznego typu zachowań, jak gry komputerowe, pornografia, portale społecznościowe.

Zajęcia przewidują wsparcie także dla rodziców uczniów, tak aby domowe otoczenie młodzieży mogło pozytywnie wpływać na wzmacnianie czynników, które pomagają uodparniać na ryzyko uzależnienia, jak również osłabiać czynniki zwiększające ryzyko uzależnienia.

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków otrzymanych od Miasta Rzeszowa.