Szkolenie dla kadry pedagogicznej

W ramach realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej finansowanej ze środków przekazanych przez Miasto Rzeszów, Fundacja Pasieka przeprowadziła wykład z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla kadry pedagogicznej z II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie.

Wykład uwzględniał zapisy nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która weszła w życie 1 września 2022 r. i zastąpiła ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (wprowadza m.in. regulację o nowych uprawnieniach dyrektorów szkół w zakresie stosowania środków wychowawczych wobec uczniów bez
konieczności kierowania sprawy na drogę postepowania sądowego) oraz uwzględniał zapisy nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym.

Podstawowym celem prelekcji  jest pogłębienie wiedzy Kadry Pedagogicznej dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym z zakresu odpowiedzialności prawnej, psychologii i terapeutyki.