Warsztaty prawne dla młodzieży – Powiat Brzozowski

Fundacja Pasieka realizuje na terenie Powiatu Brzozowskiego warsztaty prawne dla uczniów ze szkół średnich. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów co umożliwia uczniom swobodną wymianę swoich poglądów i spostrzeżeń z prowadzącym a także zadawanie pytań, także wykraczających poza program spotkania. Warsztatom z prawnikiem zawsze towarzyszy żywa dyskusja opatrzona autentycznymi przykładami z kancelarii prawnej. Dzięki temu umożliwia się uczestnikom nie tylko poznanie przepisów prawa ale także właściwe spojrzenie i przygotowuje argumentację w sytuacji zagrożenia i konieczności podjęcia właściwej decyzji. Charakter spotkań polega na możliwie szerokim rozpowszechnieniu najważniejszych informacji prawnych dla młodzieży tak aby właściwie kształtować ich postawy obywatelskie.

Na zdjęciu adw. Łukasz Bober prowadzi zajęcia w I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie.

Dodaj komentarz