Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

W dniu 16.11.2021 r. w Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim przeprowadzony został przez Fundację Pasieka – Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej. W konkursie udział wzięły szkoły średnie z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Przeprowadzenie konkursu zostało poprzedzone realizacją cyklu warsztatów prawnych w szkołach średnich. Zajęcia zostały przeprowadzone przez prawników współpracujących z Fundacją Pasieka. Laureatami Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej zostali:

  1. Aleksandra Bizoń – Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach
  2. Wojciech Misiora- Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim
  3. Jakub Dyło – Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim

Serdecznie gratulujemy !!!

Zwycięzcy dwóch pierwszych miejsc otrzymali nowoczesne elektroniczne opaski sportowe, zaś wszyscy uczestnicy materiały promocyjne Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Celem naszych działań, zarówno warsztatów prawnych, jak także organizowanych konkursów z wiedzy prawnej, jest kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, edukacja prawna młodzieży szkolnej, zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi, w tym także wiązania swojej przyszłości z zawodami prawnymi.

Naszymi działaniami zostały objęte następujące szkoły:

  • Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim
  • Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim
  • Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach

Konkurs został przeprowadzony przez Fundację Pasieka pod patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz patronatem honorowym Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego ze środków otrzymanych od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Dodaj komentarz