Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Ełckiego

W dniu 27 maja 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Ełku odbył się Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Ełckiego „Młodzi Mistrzowie Prawa”, organizowany przez Fundację Pasieka, pod honorowym patronatem Starosty Ełckiego Pana Marka Chojnowskiego.

W konkursie udział wzięli udział uczniowie z trzech szkół średnich z terenu Powiatu Ełckiego:

– Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku,
– Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,
– Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku.

Uczestników konkursu  powitała oraz życzyła powodzenia w zmaganiach konkursowych Pani Pani Mecenas Olga Andrzejewska-Florczuk – przedstawiciel Fundacji Pasieka.

Uczniowie zmierzyli się z pytaniami testowymi oraz otwartymi w tym krzyżówką. 

Po sprawdzeniu prac konkursowych odbyło się uroczyste odczytanie wyników oraz wręczenie nagród, w którym uczestniczyli Pani Wicestarosta Małgorzata Kopiczko oraz Członek Zarządu Pan Andrzej Bezdziecki.

Laureatami Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej zostali:

I.  Kryspin Zakrzewski – Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,

II. Wojciech Zawadzki – Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku,

III.  Dawid Jermakow– Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku.

Serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie Pani Wicestarosta zaznaczyła jak ważna jest edukacja prawna wśród młodzieży oraz pogratulowała wszystkim uczestnikom konkursu wyników, a także zdobytej w przygotowaniach do konkursu wiedzy.

Pani Mecenas Olga Andrzejewska-Florczuk wyraziła dodatkowo nadzieję że wiedza, którą uczestnicy nabyli będzie przydatna w dalszym życiu i uczniowie będą łączyli swoją przyszłość z zawodami samorządowymi czy też prawniczymi. Pani Mecenas podziękowała również szkołom i opiekunom uczniów za wspaniałą współpracę