Tarnobrzeski konkurs z wiedzy prawnej

W dniu 24  maja 2024 r. w Urzędzie Miasta Tarnobrzega odbyła się kolejna edycja Tarnobrzeskiego konkursu z wiedzy prawnej, zorganizowanego przez Fundację Pasieka pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Łukasza Nowaka.

W zmaganiach konkursowych udział wzięły reprezentacje trzech szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Tarnobrzega: Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu oraz Zespół Szkół nr 1 im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu.

Uczniów powitali oraz przekazali życzenia powodzenia w konkursie adw. Karol Grześkiewicz – Prezes Zarządu Fundacji Pasieka oraz Pani Aldona Niedźwiedź – Inspektor w Wydziale Organizacji i Partycypacji Społecznej.

Uczestnicy przystąpili do zmagań konkursowych mając do dyspozycji pytania testowe oraz otwarte wraz z krzyżówką.

Po zakończeniu sprawdzania prac konkursowych odbyło się uroczyste odczytanie wyników konkursu oraz wręczenie nagród wraz z udziałem Pana Prezydenta Miasta Tarnobrzega Łukasza Nowaka oraz Pana Roberta Chrząstka – Naczelnika Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej. 

Pan Prezydent wyraził nadzieję, że uczestnictwo w konkursie z wiedzy prawnej stanowi dopiero początek chęci obrania w przyszłości drogi w karierze prawniczej lub urzędniczej. Słowa podziękowania skierował również do Fundacji Pasieka, która już po raz trzeci podejmuje się prowadzenia edukacji prawnej na terenie Miasta Tarnobrzega.

Laureatami konkursu zostali:

I. Kacper Łagowski – Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu,

II. Aleks Jędruszczak – Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu,

III. Maja Magdziarz –  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu,

Serdecznie gratulujemy!

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od Urzędu Miasta Tarnobrzega pamiątkowe gadżety, a zwycięzca– nagrodę ufundowaną przez Fundację „Pasieka”. 

Podsumowując zmagania konkursowe Prezes Zarządu Fundacji adwokat Karol Grześkiewicz podkreślił, że uczniowie z Miasta Tarnobrzega już po raz kolejny doskonale poradzili sobie z rozwiązaniem zadań konkursowych. Pan Mecenas podziękował uczniom za trud włożony w przygotowania oraz wyraził przekonanie, że w niedalekiej przyszłości spotka się z uczestnikami na wokandzie oraz urzędach.

Dziękujemy przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę, a przede wszystkim uczniom za trud włożony w przygotowania do konkursu.