Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Ełckiego

W dniu 18 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Ełku odbył się Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Ełckiego, organizowany przez Fundację Pasieka, pod honorowym patronatem Starosty Ełckiego Pana Marka Chojnowskiego.

W konkursie udział wzięli udział uczniowie z trzech szkół średnich z terenu Powiatu Ełckiego:

– Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku,
– Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,
– Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku.

Uczestników konkursu  powitały oraz życzyły powodzenia w zmaganiach konkursowych Pani Bożenna Puławska – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Ełckiego oraz przedstawiciel Fundacji Pasieka – Pani Mecenas Olga Andrzejewska-Florczuk.

Uczniowie zmierzyli się z pytaniami testowymi oraz otwartymi w tym krzyżówką. Po sprawdzeniu prac konkursowych odbyło się uroczyste odczytanie wyników oraz wręczenie nagród.

Laureatami Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej zostali:

I. Igor Kłosek – Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku,

II. Kryspin Zakrzewski – Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,

III. Zuzanna Gołębiowska – Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku.

Serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie Etatowy Członek Zarządu Powiatu Ełckiego Pani Bożenna Puławska podziękowała Fundacji Pasieka za inicjatywę, zaznaczając jak ważna jest edukacja prawna wśród młodzieży oraz pogratulowała wszystkim uczestnikom konkursu wyników, a także zdobytej w przygotowaniach do konkursu wiedzy.

Pani Mecenas Olga Andrzejewska-Florczuk wyraziła dodatkowo nadzieję że wiedza, którą uczestnicy nabyli będzie przydatna w dalszym życiu i uczniowie będą łączyli swoją przyszłość z zawodami samorządowymi czy też prawniczymi. Pani Mecenas podziękowała również szkołom i opiekunom uczniów za wspaniałą współpracę

Dziękujemy Panu Staroście Powiatu Ełckiego Markowi Chojnowskiemu za wsparcie projektu, Pani Bożennie Puławskiej – Etatowemu Członkowi Zarządu Powiatu Ełckiego- za wspaniałe przyjęcie, przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę, a przede wszystkim uczniom za trud włożony w przygotowania do konkursu.