Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Leskiego

W dniu 19 maja 2023 r. odbyła się kolejna edycja Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej Powiatu Leskiego, zorganizowanego przez Fundację Pasieka, pod honorowym patronatem Starosty Leskiego Pana Andrzeja Olesiuka.

W konkursie udział wzięli uczniowie z trzech szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Leskiego:
– Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Lesku,
– Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku,
– Zespołu Szkół Leśnych w Lesku

Uczestników konkursu powitali Pan Wicestarosta Powiatu Leskiego Janusz Haftek oraz Sekretarz Powiatu Czesław Gawłowski.

Pan Wicestarosta Janusz Haftek podkreślił jak ważne  jest zainteresowanie zagadnieniami prawnymi wśród młodzieży, które na pewno przydadzą się im w przyszłości. Zaznaczył także, że konkurs nie tylko poszerza wiedzę, ale również pozwala na zdobywanie doświadczenia poprzez uczestnictwo w tego rodzaju wydarzeniach oraz zawieranie nowych znajomości wśród uczniów.

Sekretarz Powiatu Pan Czesław Gawłowski podkreślał jak ważną inicjatywą jest prowadzenie edukacji prawnej wśród młodzieży, a dzięki wieloletniej współpracy z Fundacją Pasieka z Powiatem Leskim jest to możliwe. Życzył również uczestnikom powodzenia w zmaganiach konkursowych oraz jak najlepszych wyników.

Po sprawdzeniu prac konkursowych odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

Laureatami konkursu z wiedzy prawnej Powiatu Leskiego zostali:

I. Oliwia Tkacz – Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku,

II. Patrycja Fijałkowska – Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku,

III. Karolina Orłowska – Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku.

Serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie Prezes Zarządu Fundacji Pasieka – adwokat Karol Grześkiewicz, podkreślił rolę organizacji konkursu, która polega na kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich, edukacji prawnej młodzieży szkolnej, zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, oraz inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi. Wyrażał przy tym nadzieję, że wśród uczestników wyłonią się w przyszłości także wybitne talenty prawnicze.

Dziękujemy Panu Staroście Powiatu Leskiego Andrzejowi Olesiukowi za wsparcie projektu, Panu Wicestaroście Januszowi Haftek oraz Panu Sekretarzowi Powiatu Czesławowi Gawłowskiemu – za wspaniałe przyjęcie, przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę, a przede wszystkim uczniom za trud włożony w przygotowania do konkursu.