Rzeszowski konkurs z wiedzy prawnej

W dniu 20 kwietnia 2023 r. odbyła się w Urban Lab Rzeszów czwarta edycja Rzeszowskiego konkursu z wiedzy prawnej, zorganizowanego przez Pasiekę – Fundację Rozwoju i Wsparcia pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa – Konrada Fijołka. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu miasta: II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida.

Uczestników konkursu powitali Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pan Robert Homicki oraz kierownicy referatów w Wydziale Polityki Społecznej – Pani Agnieszka Siuśta oraz Pan Maciej Magnowski, którzy przekazali im życzenia powodzenia w konkursie.

Pan Robert Homicki podkreślił, jak ważne jest zainteresowanie zagadnieniami prawnymi wśród młodzieży, które mogą przydać się im w przyszłości. Wyraził również nadzieję, że w przyszłości spotka się z uczestnikami konkursu w pracy w administracji samorządowej oraz że będzie możliwa dalsza współpraca z Fundacją Pasieka przy organizowaniu takiego rodzaju wydarzeń jak konkurs z wiedzy prawnej.

Po zakończeniu sprawdzania prac konkursowych odbyło się uroczyste odczytanie wyników konkursu oraz wręczenie nagród. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Szymon Kozdroń – z II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa-Kuli,

II miejsce – Szymon Miernik – z III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida,

III miejsce – Kacper Burzyński – z III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od Urzędu Miasta Rzeszowa pamiątkowe gadżety, a najlepsi – wartościowe nagrody ufundowane przez Fundację „Pasieka”.

Karol Grześkiewicz – Prezes Fundacji Pasieka podkreślił rolę organizacji konkursu, która polega na kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich, edukacji prawnej młodzieży szkolnej, zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, oraz inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi.

Dziękujemy uczniom za trud włożony w przygotowania, Panu Prezydentowi Miasta Rzeszowa Konradowi Fijłokowi za wsparcie projektu, Panu Pełnomocnikowi Robertowi Homickiemu oraz kierownikom Pani Agnieszcze Siuśta i Panu Maciejowi Magnowskiemu za wspaniałe przyjęcie, a także przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę.

Gratulujemy zwycięzcom !!!