Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Siemiatyckiego

W dniu 21 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach odbył się Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Siemiatyckiego, zrealizowany przez Pasiekę – Fundację Rozwoju i Wsparcia pod honorowym patronatem Starosty Siemiatyckiego Pana Marka Bobel.

W zmaganiach konkursowych zmierzyli się uczniowie z trzech szkół z terenu Powiatu Siemiatyckiego – Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Siemiatyczach, Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, Zespołu Szkół Rolniczych im. W .Witosa w Ostrożanach.

Uczestników konkursu oraz ich opiekunów serdecznie powitali oraz życzyli powodzenia w zmaganiach przedstawiciele Fundacji Pasieka – adw. Emilia Dudko oraz adw. Jacek Osmólski.

Po oficjalnym przywitaniu uczniowie przystąpili do konkursu, który składał się z pytań testowych oraz otwartych wraz z krzyżówką. Po zakończeniu trwających pół godziny zmagań dokonano sprawdzenia prac konkursowych, a następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

Laureatami Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej Powiatu Siemiatyckiego zostali:

I. Wiktoria Filińska – z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Siemiatyczach,

II. Szymon Krysiuk – z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Siemiatyczach,

III. Daria Osmólska – z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Siemiatyczach oraz Izabela Miłkowska – z Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie.

Serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie przedstawiciel organizatora konkursu – adwokat Emilia Dudko podkreśliła, że celem podejmowanych działań jest zachęcanie młodzieży do poszerzania swojej wiedzy w zakresie prawa, inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi, w tym także wiązania swojej przyszłości z zawodami prawnymi. Zaznaczyła również, że uczniowie ze szkół z Powiatu Siemiatyckiego po raz kolejny doskonale poradzili sobie z zadaniami konkursowymi.

Dziękujemy Panu Staroście Powiatu Siemiatyckiego Panu Markowi Bobel za wsparcie projektu, przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę, a przede wszystkim uczniom za trud włożony w przygotowania do konkursu.