Lubelski konkurs z wiedzy prawnej

Młodzi Mistrzowie Prawa w Lublinie!

W dniu 11 czerwca 2024 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbył się Lubelski konkurs z wiedzy prawnej zorganizowany przez Fundację Pasieka pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin – Pana Krzysztofa Żuka.

W konkursie udział wzięli uczniowie trzech szkół z terenu  Miasta Lublin:
– Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie,
– III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie,
– Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie.

Uczestników konkursu przywitał oraz życzył powodzenia w zmaganiach adwokat Karol Grześkiewicz – Prezes Zarządu Fundacji Pasieka.

Po sprawdzeniu prac konkursowych odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

Laureatami Lubelskiego konkursu z wiedzy prawnej zostali:

I. Anna Kowalik – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie,

II. Jakub Staszewski – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie,

III. Karolina Markowska – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy!

Podsumowując Mecenas Grześkiewicz skierował podziękowania do uczniów oraz ich opiekunów za zaangażowanie w przygotowanie do zmagań konkursowych. Zaznaczył również, że sam udział w konkursie jest wygraną, ponieważ pozyskana wiedza na pewno przyda się uczniom w przyszłości. Podkreślił także rolę organizacji konkursu, która polega na kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich, edukacji prawnej młodzieży szkolnej, zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, oraz inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi. Wyrażał przy tym nadzieję, że wśród uczestników wyłonią się w przyszłości także wybitne talenty prawnicze.

Dziękujemy Panu Prezydentowi Miasta Lublin Krzysztofowi Żukowi za wsparcie projektu, przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę, a przede wszystkim uczniom za trud włożony w przygotowania do konkursu.