Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Przeworskiego

W dniu 21.05.2024 r. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbyła się kolejna edycja Konkursu z wiedzy prawnej Powiatu Przeworskiego „Młodzi Mistrzowie Prawa”  zrealizowana przez Fundację Pasieka pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Przeworskiego.

Uczestników – uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Przeworskiego – I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku, Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku, Zespołu Szkół w Kańczudze – powitali Pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia – Joanna Mordarska oraz Prezes Zarządu Fundacji Pasieka – adw. Karol Grześkiewicz.

Uczniowie przystąpili do zmagań konkursowych, mając do dyspozycji pytania testowe oraz otwarte, wraz z krzyżówką. Czas na wypełnienie testu wynosił 30 minut. Po zakończeniu dokonano sprawdzenia prac.

Laureatami konkursu „Młodzi Mistrzowie Prawa” zostali:

I. Bartłomiej Zmora – Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku.

II. Wiktoria Domaradzka – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku,

III. Sławomir Cielecki – Zespół Szkół w Kańczudze.

Serdecznie gratulujemy!

Podczas oficjalnego wręczenia nagród Pani Naczelnik Joanna Mordarska wyraziła uznanie dla uczestników konkursu za zainteresowanie dziedziną nauk prawnych, a przedstawiciel organizatora konkursu – adw.Karol Grześkiewicz podkreślił, że celem podejmowanych działań jest zachęcanie młodzieży do poszerzania swojej wiedzy w zakresie prawa oraz inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali gadżety przekazane przez Powiat Przeworski, natomiast najlepsi nagrody przekazane przez Fundację.

Dziękujemy Panu Staroście Powiatu Przeworskiego za wsparcie projektu, Pani Naczelnik Joannie Mordarskiej za wspaniałe przyjęcie, przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę, a przede wszystkim uczniom za trud włożony w przygotowania do konkursu.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Przeworsku