Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Oleckiego

W dniu 22 maja 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku odbył się Powiatowy Konkurs z Wiedzy Prawnej „Młodzi Mistrzowie Prawa” zorganizowany przez Fundację Pasieka pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Oleckiego.

O godzinie 11:00 odbyło się oficjalne otwarcie konkursu, a głos zabrała Pani Wicestarosta Barbara Jankowska. Serdecznie przywitała uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego (LO) im. Jana Kochanowskiego w Olecku, Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych (ZSLiZ) w Olecku oraz Zespołu Szkół Technicznych (ZST) w Olecku wraz z nauczycielami oraz życzyła powodzenia w konkursowych zmaganiach.

Uczniowie przystąpili do konkursu, mając do dyspozycji pytania testowe oraz otwarte, wraz z krzyżówką.

Po zakończeniu konkursu prawnik z ramienia Fundacji Pasieka Pan Mecenas Błażej Żabiński dokonał sprawdzenia prac konkursowych oraz odbyło się uroczyste odczytanie wyników konkursu oraz wręczenie nagród.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Karolina Konopka – z I Liceum Ogólnokształcącego (LO) im. Jana Kochanowskiego w Olecku,

II miejsce – Gabriela Putra – z Zespołu Szkół Technicznych (ZST) w Olecku,

III miejsce – Mikołaj Budziński  – z I Liceum Ogólnokształcącego (LO) im. Jana Kochanowskiego w Olecku.


Gratulacje dla młodzieży! Cieszymy się, że uczestniczyliście w tej rywalizacji. Z pewnością zdobyta wiedza prawnicza będzie dla Was przydatna w codziennym życiu.

Dziękujemy Panu Staroście Powiatu Oleckiego za wsparcie projektu, Pani Wicestaroście Barbarze Jankowskiej i Pani Karinie Bielawskiej za wspaniałe przyjęcie, przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę, a przede wszystkim uczniom za trud włożony w przygotowania do konkursu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od Starostwa Powiatowego w Olecku pamiątkowe gadżety, a zwycięzca – nagrodę ufundowaną przez Fundację „Pasieka”.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Olecku