Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Przeworskiego

27 kwietnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbyła się kolejna edycja  „Konkursu wiedzy prawnej Powiatu Przeworskiego” zrealizowana przez Fundację Pasieka pod honorowym patronatem Starosty Bogusława Urbana.

Uczestników – uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Przeworskiego – I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku, Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku, Zespołu Szkół w Kańczudze – powitał oraz życzył powodzenia Wicestarosta Jacek Kierepka.

Wyraził słowa uznania dla uczniów za przygotowanie się do konkursu oraz podkreślał doniosłość inicjatywy podejmowanej przez Fundację w kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich wśród młodzieży.

Uczniowie przystąpili do zmagań konkursowych, mając do dyspozycji pytania testowe oraz otwarte, wraz z krzyżówką. Czas na wypełnienie testu wynosił 30 minut. Po zakończeniu dokonano sprawdzenia prac.

Laureatami zostali:

I. Bartłomiej Pieczonka – Zespół Szkół w Kańczudze,

II. Filip Ryfa – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku,

III. Angelika Bester oraz Emilia Blok – Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku.

Serdecznie gratulujemy!

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali materiały promocyjne Powiatu Przeworskiego, natomiast najlepsi nagrody ufundowane przez Fundajcę Pasieka.

Na zakończenie przedstawiciel organizatora konkursu – adwokat Karol Grześkiewicz podkreślił, że celem podejmowanych działań jest zachęcanie młodzieży do poszerzania swojej wiedzy w zakresie prawa oraz inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi.

Dziękujemy Panu Staroście Powiatu Przeworskiego Bogusławowi Urban za wsparcie projektu, Panu Wicestaroście Jackowi Kierepka za wspaniałe przyjęcie, przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę, a przede wszystkim uczniom za trud włożony w przygotowania do konkursu.