Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Rzeszowskiego

W dniu 25 kwietnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie odbył się Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Rzeszowskiego zrealizowany przez Pasiekę – Fundację Rozwoju i Wsparcia pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego.

W zmaganiach konkursowych zmierzyli się uczniowie z trzech szkół z terenu Powiatu Rzeszowskiego – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim oraz Zespół Szkół w Tyczynie.

Prezes Zarządu Fundacji Pasieka – adw. Karol Grześkiewicz oraz Pani Magdalena Stokłosa – podinspektor ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie serdecznie przywitali uczniów oraz nauczycieli.
Pan Prezes wyraził również nadzieję, iż w gronie uczestników konkursu wyłonią się w przyszłości wybitne talenty prawnicze.

Po oficjalnym przywitaniu uczniowie przystąpili do konkursu, który składał się z pytań testowych oraz otwartych wraz z krzyżówką. Po zakończeniu trwających pół godziny zmagań dokonano sprawdzenia prac konkursowych, a następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

Laureatami Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej Powiatu Rzeszowskiego zostali:

I. Krzysztof Walicki – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim,

II. Paulina Lis – Zespół Szkół w Tyczynie,

III. Oliwia Urban – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim.

Serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie Prezes Fundacji dodał jak ważna jest rola edukacji prawnej, zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, oraz inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi, ponieważ prawie na każdym kroku, życie wymaga od nas znajomości elementarnych przepisów prawa.

Dziękujemy uczniom za trud włożony w przygotowania, Panu Staroście Józefowi Jodłowskiemu za wsparcie inicjatywy, a także przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę.