Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Jarosławskiego

W dniu 12 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyła się pierwsza edycja Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej Powiatu Jarosławskiego, zorganizowanego przez Fundację Pasieka pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego Pana Stanisława Kłopota.

W konkursie udział wzięli udział uczniowie z trzech szkół średnich z terenu Powiatu Jarosławskiego:

  • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu,
  • Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Agusta Witkowskiego w Jarosławiu,
  • Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowychim. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu.

Uczestników konkursu  powitał Pan Starosta Stanisław Kłopot. Przed samymi zmaganiami konkursowymi Pan Starosta podkreślił, iż wszyscy uczestnicy są już wygranymi, ponieważ przygotowując się do konkursu, zdobyli wiedzę ważną w obecnych czasach., gdzie prawo reguluje praktycznie wszystkie aspekty życia.

Pan Starosta dziękował również Fundacji Pasieka za podjęcie tak ważnej inicjatywy oraz wyraził nadzieję na dalszą współpracę.

Uczniowie zmierzyli się z pytaniami testowymi oraz otwartymi w tym krzyżówką. Po sprawdzeniu prac konkursowych odbyło się uroczyste odczytanie wyników oraz wręczenie nagród.

Laureatami zostali:

I. Zuzanna Maciołek – Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Agusta Witkowskiego w Jarosławiu,

II. Jarosław Branas – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu,

III. Karolina Derewiecka – Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Agusta Witkowskiego w Jarosławiu,

Serdecznie gratulujemy!

Na zkaończenie – Prezes Fundacji Pasieka – adw. Karol Grześkiewicz pogratulował uczniom wysokich wyników oraz wyraził nadzieję iż w gronie uczestników konkursu wyłonią się w przyszłości wybitne talenty prawnicze.

Dziękujemy Panu Staroście Powiatu Jarosławskiego Stanisławowi Kłopotowi za wsparcie projektu oraz za wspaniałe przyjęcie, przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę, a przede wszystkim uczniom za trud włożony w przygotowania do konkursu.