Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej – Powiatu Przeworskiego

W dniu 28.10.2021 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Przeworsku przeprowadzony został przez Fundację Pasieka – Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej. W konkursie udział wzięły szkoły średnie z terenu Powiatu Przeworskiego. Przeprowadzenie konkursu zostało poprzedzone realizacją cyklu warsztatów prawnych w szkołach średnich. Prowadzącym zajęcia był adwokat Karol Grześkiewicz (Kancelaria Grześkiewicz w Rzeszowie).
Laureatami Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej zostali:

  1. Zuzanna Kostka – Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
  2. Jakub Fołta – Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
  3. Lena Dobek – I Liceum Ogólnokształcącym w Przeworsku

Serdecznie gratulujemy !!! Zwycięzcy dwóch pierwszych miejsc otrzymali nowoczesne elektroniczne opaski sportowe, zaś wszyscy uczestnicy materiały promocyjne Powiatu Przeworskiego.

Celem naszych działań, zarówno warsztatów prawnych, jak organizowanych konkursów z wiedzy prawnej, jest edukacja prawna młodzieży szkolnej, zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi, w tym także wiązania swojej przyszłości z zawodami prawnymi.

Naszymi działaniami zostały objęte następujące szkoły:

  •     I Liceum Ogólnokształcącym w Przeworsku
  •     Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
  •     Zespół Szkół w Kańczudze

Konkurs został przeprowadzony przez Fundację Pasieka pod patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz patronatem honorowym Starosty Rzeszowskiego ze środków otrzymanych od Powiatu Przeworskiego.