Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej – Powiatu Strzyżowskiego

W dniu 4.11.2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie przeprowadzony został przez Fundację Pasieka – Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej. W konkursie udział wzięły szkoły średnie z terenu Powiatu Strzyżowskiego. Przeprowadzenie konkursu zostało poprzedzone realizacją cyklu warsztatów prawnych w szkołach średnich. Zajęcia zostały przeprowadzone przez adwokat współpracującą z Fundacją Pasieka.
Laureatami Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej zostali:

  1. Paulina Kunysz  – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
  2. Szymon Haczela –  Zespół Szkół w Czudcu   
  3. Paulina Dziok – Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Serdecznie gratulujemy !!! Zwycięzcy dwóch pierwszych miejsc otrzymali nowoczesne elektroniczne opaski sportowe, zaś wszyscy uczestnicy materiały promocyjne Powiatu Strzyżowskiego.

Celem naszych działań, zarówno warsztatów prawnych, jak organizowanych konkursów z wiedzy prawnej, jest kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, edukacja prawna młodzieży szkolnej, zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi, w tym także wiązania swojej przyszłości z zawodami prawnymi.

Naszymi działaniami zostały objęte następujące szkoły:

  •     Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
  •     Zespół Szkół w Czudcu
  •     Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Konkurs został przeprowadzony przez Fundację Pasieka pod patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz patronatem honorowym Starosty Strzyżowskiego ze środków otrzymanych od Powiatu Strzyżowskiego.

Dodaj komentarz