Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej – Powiatu Brzozowskiego

W dniu 8.11.2021 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie przeprowadzony został przez Fundację Pasieka – Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej. W konkursie udział wzięły szkoły średnie z terenu Powiatu Brzozowskiego. Przeprowadzenie konkursu zostało poprzedzone realizacją cyklu warsztatów prawnych w szkołach średnich. Zajęcia zostały przeprowadzone przez prawników współpracujących z Fundacją Pasieka.
Laureatami Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej zostali:

  1. Patrycja Gratkowska  – I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie
  2. Milena Komańczyk – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie   
  3. Aleksandra Frydryk – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie
    Patrycja Pietrasz – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie

Serdecznie gratulujemy !!! Zwycięzcy dwóch pierwszych miejsc otrzymali nowoczesne elektroniczne opaski sportowe, zaś wszyscy uczestnicy materiały promocyjne Powiatu Brzozowskiego.

Celem naszych działań, zarówno warsztatów prawnych, jak organizowanych konkursów z wiedzy prawnej, jest kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, edukacja prawna młodzieży szkolnej, zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi, w tym także wiązania swojej przyszłości z zawodami prawnymi.

Naszymi działaniami zostały objęte następujące szkoły:

  •     I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie
  •     Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie
  •     Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki

Konkurs został przeprowadzony przez Fundację Pasieka pod patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz patronatem honorowym Starosty Brzozowskiego ze środków otrzymanych od Powiatu  Brzozowskiego.