Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Strzyżowskiego

Znamy laureatów „Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej”, który miał miejsce 17 maja 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie, pod patronatem Starosty Strzyżowskiego.

Na wstępie wydarzenia uczestników konkursu przywitał, a później także gratulował wyników starosta strzyżowski Bogdan Żybura. W swojej wypowiedzi podkreślił szczególną rolę wiedzy prawnej w kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich. Wyraził przy tym nadzieję, że wzbudzenie wśród młodych ludzi pasji do tej szczególnej dziedziny jaką jest prawo, może zaowocować w przyszłości wybitnymi talentami prawniczymi.

Z kolei prezes organizacji Pasieka – Fundacja Rozwoju i Wsparcia Karol Grześkiewicz podkreślił, że uczniowie z pytaniami z zakresu wiedzy prawnej poradzili sobie bardzo dobrze. Pasieka to fundacja, która na co dzień współpracuje z Powiatem Strzyżowskim świadcząc jego mieszkańcom nieodpłatną pomoc prawną i udzielając nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także prowadząc działania edukacyjne i promocję wiedzy prawnej.

Laureatami konkursu zostali:

Michał Pirga – Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Justyna Piczak – Zespół Szkół w Czudcu

Sylwia Sanecka – Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie

Maksymilian Gradzik – Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie.

Wszystkim laureatom i uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.