Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Rzeszowskiego

W dniu 7 czerwca 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie odbył się Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Rzeszowskiego „Młodzi Mistrzowie Prawa” zrealizowany przez Pasiekę – Fundację Rozwoju i Wsparcia pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Rzeszowskiego.

W zmaganiach konkursowych zmierzyli się uczniowie z trzech szkół z terenu Powiatu Rzeszowskiego – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim oraz Zespół Szkół w Tyczynie.

Prezes Zarządu Fundacji Pasieka – adw. Karol Grześkiewicz oraz Pani Semira Kaniuczak – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Rzeszowie serdecznie przywitali uczniów oraz nauczycieli.
Pani Dyrektor odczytała również list od Pana Starosty, który skierował podziękowania dla Fundacji Pasieka za podjęcie inicjatywy, ale także życzył powodzenia uczniom w zmaganiach konkursowych.

Po oficjalnym przywitaniu uczniowie przystąpili do konkursu, który składał się z pytań testowych oraz otwartych wraz z krzyżówką. Po zakończeniu trwających pół godziny zmagań dokonano sprawdzenia prac konkursowych, a następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

Laureatami Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej Powiatu Rzeszowskiego zostali:

I. Nikola Mazurek – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim,

II. – Emilia Fornal – Zespół Szkół w Tyczynie,

III. Milena Smotryś oraz Julia Paszko – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim.

Serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie Prezes Fundacji dodał jak ważna jest rola edukacji prawnej, zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, oraz inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi, ponieważ prawie na każdym kroku, życie wymaga od nas znajomości elementarnych przepisów prawa.

Dziękujemy uczniom za trud włożony w przygotowania, Panu Staroście za wsparcie inicjatywy, Pani Semirze Kaniuczak za wspaniałe przyjęcie, a także przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę.