Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Leskiego

W dniu 20.05.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Lesku przeprowadzony został przez Fundację Pasieka – Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Leskiego. W konkursie udział wzięli uczniowie uczęszczający do szkół średnich na terenie Powiatu Leskiego.
Przeprowadzenie konkursu zostało poprzedzone realizacją cyklu warsztatów prawnych w szkołach średnich. Zajęcia zostały przeprowadzone przez prawników Fundacji Pasieka.
 
Naszymi działaniami (szkolenia, poradniki, konkurs) zostały objęte szkoły:
– Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku
– Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku
– Zespół Szkół Leśnych w Lesku

 

 
Laureatami konkursu zostali:
1. Dominika Wojtowicz – Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku
2. Klaudia Opalińska – Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku
3. Anna Wronowska – Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku
 
Serdecznie gratulujemy zwyziężcom !!!

 

Sekretarz Powiatu Leskiego – Pan Czesław Gawłowski, wyraził słowa uznania dla uczestników za przygotowania do konkursu z wiedzy prawnej, która znacznie wykracza poza ramy programowe nauczania szkolnego. Wyraził przy tym przekonanie, że dzięki takim inicjatywom wśród mieszkanców powiatu leskiego pojawią się kolejni przedstawiciele zawodów prawniczych: śędzidziowie., prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni.
 

Prezes Zarządu Fundacji Pasieka – adwokat Karol Grześkiewicz, podkreślił rolę organizacji konkursu, która polega na kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich, edukacji prawnej młodzieży szkolnej, zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, oraz inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi.

Konkurs został przeprowadzony przez Fundację Pasieka pod patronatem honorowym Starosty Leskiego.