Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Sanockiego

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Sanoku odbył się Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Sanockiego zrealizowany pod patronatem Starosty Powiatu Sanockiego Pana Stanisława Chęć.

 

Laureatami konkursu zostali:

1. Tomasz Zapotoczny – I Liceum Ogólnokształcące

2. Oliwia Kotlarczyk – I Liceum Ogólnokształcące

3. Anna Małek – I Liceum Ogólnokształcące

Serdecznie gratulujemy !!!

 

Konkurs został przeprowadzony przez Fundację Pasieka, która oprócz zadań z zakresu edukacji prawnej, realizuje we współpracy ze starostwem nieodpłatną pomoc prawną.

Należy podkreślić, że dwoje laureatów: Tomasz Zapotoczny oraz Oliwia Kotlarczyk  osiągnęli wyjątkowo dobre wyniki po 38 punktów na 40 możliwych i dopiero „dogrywka” zadecydowała o wyłonieniu zwycięzcy.

Podczas wydarzenia Wicestarostwa Powiatu Sanockiego – Pan Janusz Cecuła podkreślał doniosłość inicjatywy podejmowanej przez Fundację Pasieka w kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich wśród młodzieży. Wyrażał przy tym nadzieję, że wśród uczestników wyłonią się w przyszłości także wybitne talenty prawnicze.

Szczególne podziękowania kieruję do uczestników konkursu – uczniów szkół średnich z naszego powiatu, za trud pracy włożony w przygotowania z zakresu wiedzy, która znacznie wykracza poza materiał szkolnego nauczania – mówiła Pani Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu.

Jak podkreślał przedstawiciel organizatora konkursu – adwokat Karol Grześkiewicz, celem podejmowanych działań jest zachęcanie młodzieży do poszerzania swojej wiedzy w zakresie prawa, inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi, w tym także wiązania swojej przyszłości z zawodami prawnymi.

 

Przeprowadzenie konkursu zostało poprzedzone przeprowadzeniem przez Fundację Pasieka licznych działań z zakresu edukacji prawnej, w tym cyklu warsztatów prawnych w szkołach średnich.
Działaniami fundacji zostały objęte szkoły:
– I Liceum im. KEN w Sanoku,   
– Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku,   
– Zespół Szkół nr 1 w Sanoku.