Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Dębickiego

W dniu 12.05.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Dębicy przeprowadzony został przez Fundację Pasieka – Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Dębickiego. W konkursie udział wzięli uczniowie uczęszczający do szkół średnich na terenie Powiatu Dębickiego.
 
Przeprowadzenie konkursu zostało poprzedzone realizacją cyklu warsztatów prawnych w szkołach średnich. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Prezesa Zarządu Fundacji PAsieka – adwokata Karola Grześkiewicz.
Laureatami Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej zostali:
1. Oliwia Mirowska – I Liceum Ogólnokształcące
2. Julita Czapla – Zespół Szkół Ekonomicznych
3. Zuzanna Barycza – I Liceum Ogólnokształcące
Serdecznie gratulujemy !!!
Zwycięzcy dwóch pierwszych miejsc otrzymali nowoczesne elektroniczne opaski sportowe, zaś wszyscy uczestnicy materiały promocyjne Powiatu Dębickiego.
Celem naszych działań, zarówno warsztatów prawnych, jak także organizowanych konkursów z wiedzy prawnej, jest kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, edukacja prawna młodzieży szkolnej, zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi, w tym także wiązania swojej przyszłości z zawodami prawnymi.
Paremia łacińska Ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi, oznacza że nie można tłumaczyć się nieznajomością przespisów prawa. Dlatego niezwykle istostne jest zdobywanie wiedzy prawnej, nie tylko przez profesjonalnych prawników, ale przez wszystkich, zwłąszcza przez młodzież – powiedział podczas przywitania uczestników konkursu adwokat Michał Maziarka – przewodniczący Rady Powiatu.
Uczestników przywitał, a później także gratulował wyników Wicestarostwa Powiatu Dębickiego Adam Pieniążek, który podkreślał szczególną rolę wiedzy prawnej w kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich. Wyrażał przy tym nadzieję, że wśród uczestników wyłonią się w przyszłości także wybitne talenty prawnicze.
Naszymi działaniami zostały objęte szkoły:
– I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy
– Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
– Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
Konkurs został przeprowadzony przez Fundację Pasieka pod patronatem honorowym Starosty Dębickiego.