Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Suwalskiego

Wczoraj, tj. w dniu 2 czerwca 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach przeprowadzony został przez Fundację Pasieka – Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Suwalskiego. W konkursie udział wzięli uczniowie uczęszczający do szkół średnich na terenie Powiatu Suwalskiego.
 
Samo przeprowadzenie konkursu zostało poprzedzone realizacją wielu zadań z zakresu edukacji prawnej przez Fundację Pasieka we współpracy z Powiatem Suwalskim, m.in. cykl warsztatów prawnych w szkołach średnich. Zajęcia zostały przeprowadzone przez profesjonalnych prawników: adwokatów i radców prawnych Fundacji Pasieka, którzy chętnie dzielili się z młodzieżą swoją wiedzą prawną.
 
Naszymi działaniami (szkolenia prawne, poradniki prawne, konkurs z wiedzy prawnej) zostały objęte szkoły:
– Zespół Szkół w Dowspudzie
– I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
– Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

 Laureatami konkursu zostali:
1. Julita Szymborska – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
2. Jakub Masłowski – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
 3. Ewa Statkiewicz – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
 
Serdecznie gratulujemy zwyziężcom !!!
 

Przedstawiciel organizatora – adwokat Bartosz Cieśluk, wyraził słowa uznania dla uczestników za przygotowania do konkursu z wiedzy prawnej, która znacznie wykracza poza ramy programowe nauczania szkolnego. Wyraził przy tym przekonanie, że dzięki takim inicjatywom wśród mieszkanców powiatu suwalkiego pojawią się kolejni przedstawiciele zawodów prawniczych: śędzidziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni.

 

Radca prawny Joanna Wrześniewska – członek komisji konkursowej, podkreśliła rolę organizacji konkursu, która polega na kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich, edukacji prawnej młodzieży szkolnej, zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, oraz inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi.

Młodzież szkolna, oczekując na wyniki podjętej rywalizacji, chetnie zawierała znajomości z kolegami i koleżankami z innych szkół, co świadczy nie tylko o otwartości na nowe znajomości, ale także fajnej, zdrowej, sportowej rywalizacji, jaka miała miejsce. To tym bardziej cieszy nas jako inicjatorów i oragnizatorów tego wydarzenia.

Nalezy podkreślić, że nasze działania są możliwe do realizacji wyłącznie dzięki współpracy z Powiatem Suwalskim.

Konkurs został przeprowadzony przez Fundację Pasieka pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Suwalskiego.