Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej – Powiatu Leskiego

W dniu 8.11.2021 r. w Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku przeprowadzony został przez Fundację Pasieka – Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej. W konkursie udział wzięły szkoły średnie z terenu Powiatu Leskiego. Przeprowadzenie konkursu zostało poprzedzone realizacją cyklu warsztatów prawnych w szkołach średnich. Zajęcia zostały przeprowadzone przez prawników współpracujących z Fundacją Pasieka.


Laureatami Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej zostali:

  1. Jan Lubas – Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku
  2. Piotr Andruch – Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku
  3. Julia Paleczna – Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku

Serdecznie gratulujemy !!! Zwycięzcy dwóch pierwszych miejsc otrzymali nowoczesne elektroniczne opaski sportowe, zaś wszyscy uczestnicy materiały promocyjne Powiatu  Leskiego.

Celem naszych działań, zarówno warsztatów prawnych, jak organizowanych konkursów z wiedzy prawnej, jest kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, edukacja prawna młodzieży szkolnej, zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi, w tym także wiązania swojej przyszłości z zawodami prawnymi.

Naszymi działaniami zostały objęte następujące szkoły:

  •     Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku
  •     Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku
  •     Zespół Szkół Leśnych w Lesku

Konkurs został przeprowadzony przez Fundację Pasieka pod patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz patronatem honorowym Starosty Leskiego ze środków otrzymanych od Powiatu Leskiego.

Dodaj komentarz